Zebrania z rodziacmi - godzina 16:15

23 maja 2016 r. – klasy III oraz klasa 1s i 2m

24 maja 2016 r. – klasy I i II

L.p.

Klasa

Wychowawca

Data

Sala

1.

I K

Anetta Adamska

24.05.2016 r.

9

2.

I F

Katarzyna Majchrzyk - Warowna

24.05.2016 r.

3

3.

IM

Beata Mendryk – Binięda

24.05.2016 r.

8

4.

I R

Bożena Mitura

24.05.2016 r.

7

5.

I S

Aneta Bartnik

23.05.2016 r.

6

6.

II F

Katarzyna Roczeń

24.05.2016 r.

16

7.

II M

Ewa Bujak

23.05.2016 r.

5

8.

II S

Dorota Żak

24.05.2016 r.

14

9.

II R

Agnieszka Żurawska - Skarżycka

24.05.2016 r.

10

10.

II K

Marek Stachyra

24.05.2016 r.

4

11.

III F

Dorota Styżej

23.05.2016 r.

10

12.

III M

Dorota Wrona

23.05.2016 r.

16

13.

III S

Renata Jarosińska

23.05.2016 r.

14

14.

III K

Beata Zatorska – Słoboda

23.05.2016 r.

13

15.

III R

Patrycja Gil - Słowikowska

23.05.2016 r.

9

Uwaga!!!
DZIEŃ OTWARTY

Raport z ewaluacji problemowej - certyfikat

1. Wstęp
2. Obraz szkoły
3. Poziom spełnienia wymagań państwa
4. Wnioski

Kształcenie zawodowe

- Pracodawcy
- Kursy zawodowe - terminy
- Prawa i obowiązki pracownikow młodocianych
- Prawa i obowiązki pracodawcy
- Egzaminy czeladnicze i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
- Oferty pracy

Współpraca szkoły

- OHP
- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

 

Galeria