2018/2019

 

 
 

 
 

 
 

 

Realizujemy program „Kultura bezpieczeństwa”

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości kolejny już rok kontynuuje realizację programu pt. „Kultura bezpieczeństwa”, opracowanego przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.

Program adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. 

 

NAUCZYCIEL NA MEDAL


Informujemy, że Nasz nauczyciel pani Dorota Wrona uzyskała nominację do tytułu NAUCZYCIEL NA MEDAL.NAUCZYCIEL NA MEDAL - PANI DOROTA WRONA 

 

Akcja „Podaj mydło”


Dur brzuszny, cholera, czerwonka, ostre biegunki to tylko niektóre z chorób, na które zapadają mieszkańcy krajów tropikalnych. Bywa, że choroby te kończą się śmiercią. Co je łączy? Wszystkie należą do chorób brudnych rąk. Można ich łatwo uniknąć po prostu myjąc ręce. Niektórzy z mieszkańców naszego świata nigdy nie myli rąk. Wolontariuszom pracującym w misyjnych przychodniach zdarza się uczyć tej czynności dorosłe już osoby. Aby dobre nawyki mogły trwać potrzebne jest mydło. W Kamerunie kostka mydła toaletowego kosztuje równowartość czterech złotych. Czasem tyle wynosi dzienny zarobek Kameruńczyka, jeśli oczywiście uda mu się znaleźć pracę.

Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski apeluje do wszystkich chętnych o zakup zwykłej kostki mydła – my przekażemy ją dalej.
Dary przekażemy Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio Akcja trwa do końca listopada 2018.
 

 
 

 
 

 

Prezentacja oferty szkoły podczas Dni kariery


Uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprezentowali swoim młodszym kolegom klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych szkoły podstawowej ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Odbyło się to podczas Dni Kariery organizowanych przez Urząd Pracy w Lublinie. Prezentacja miała miejsce 24 października 2018r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.
Była to dla naszych uczniów doskonała okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz udzielenia wskazówek uczniom, którzy niedługo staną przed wyborem kolejnej szkoły na drodze własnej kariery edukacyjnej.

 


 

 

Dzień Edukacji Narodowej


19 października 2018 r., na stadionie w hali sportowej MOSiR „Bystrzyca”, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto pracowników oświaty zostało połączone z uroczystością ślubowania uczniów klas pierwszych.
W trakcie uroczystej akademii, odśpiewano hymn państwowy, następnie głos zabrała Dyrektor szkoły – Pani Monika Burlewicz, która przywitała nauczycieli, uczniów oraz pozostałych zgromadzonych gości.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Anna Gaczkowska – Wicedyrektor szkoły, Pani Małgorzata Ruśniak – Kierownik Szkolenia Praktycznego, Pan Dariusz Wójtowicz – Wiceprezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz następujący przedstawiciele tej instytucji - Pani Magdalena Zabłocka – Specjalista ds. oświatowo-prawnych, Pani Lucyna Wolska – Główna Księgowa, Pani Ewa Kozyrska-Chobotow – Specjalista w Dziale Księgowości.
W uroczystości udział wzięli także: Pan Jacek Bury – Komendant ŚHP 3-18 w Lublinie oraz Pani Agnieszka Kur – Przewodnicząca Rady Rodziców.
Dyrektor szkoły, wręczyła dyplomy, złożyła życzenia oraz podziękowała nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną.
Następnie młodzież, pod kierunkiem Pani Beaty Mendryk-Biniędy, przedstawiła inscenizację, stanowiącą zabawną parodię codziennego życia szkoły.

 


 

 
 

 
 

 

Bieg Papieski


16 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI Biegu Papieskim.
Celem imprezy było:
- upamiętnienie daty 16 października 1978 r. - wybór Karola Wojtyły na Papieża,
- uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- przypomnienie przesłania Papieża Jana Pawła II - „Bóg, Honor, Ojczyzna,”
- upowszechnienie wśród młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.

Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Nina Szczygielska.

 


 

 

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w lubelskie.pl
 

 
 

 
 

 

79. Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę


17 września 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczcili 79. Rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę wyjściem na cmentarz przy ul. Białej w Lublinie.
Odbyło się sprzątanie Symbolicznej Mogiły Katyńskiej oraz ufundowanej przez naszą szkołę Tablicy poświęconej kpt. Michałowi Pokorze – zamordowanemu w Kijowie strzałem w tył głowy.
Młodzież złożyła również wiązanki jaklo znak pamięci o wydarzeniach z tamtego okresu. Opiekunem podczas wyjścia była Pani Beata Mendryk-Binięda.

 


 

 

Bieg - Mila Pamięci Ofiar Komunizmu


15 września 2018 r. w Parku Ludowym w Lublinie odbył się bieg Mila Pamięci Ofiar Komunizmu. Jest to jedyny na świecie bieg, podczas którego uczniowie, rodzice i nauczyciele upamiętniają ponad 170 milionów ofiar komunizmu na świecie. Naszą szkołę reprezentowali: Mikołaj Gliwka, Patryk Mitrut, Karol Zaranek, Jakub Kuna i Radosław Zbiczak. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Nina Szczygielska.

 


 

 

XX Lubelskie Święto Chleba


Msza święta, po niej warsztaty, konkursy i jarmark wyrobów regionalnych – tak w Muzeum Wsi Lubelskiej obchodzono w niedzielę 9 września 2018 r. XX Lubelskie Święto Chleba.
W przestrzeniach muzealnego rynku można było znaleźć stragany rzemieślników piekarstwa i cukiernictwa oraz atrakcje towarzyszące świętowaniu, w tym stoisko Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które zajęło II miejsce w konkursie na najładniejsze stoisko piekarnicze i cukiernicze.
Podczas wydarzenia prezentowano wyroby w postaci chleba, bułeczek, rogali oraz słynnych lubelskich cebularzy. Na uczestników czekały konkursy z nagrodami. Uczennica naszej szkoły - Aleksandra Dobrzyńska zajęła II miejsce w konkursie wiedzy o produktach certyfikowanych z województwa lubelskiego.

 


 

 
 

 
 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


W poniedziałek 3 września 2018r. przywitaliśmy w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości nowy rok szkolny.
Dyrektor szkoły - Pani Monika Burlewicz uroczyście powitała zgromadzonych gości, grono pedagogiczne oraz młodzież. W inauguracji uczestniczyli: Wicedyrektor szkoły - Pani Anna Gaczkowska, przedstawiciele Środowiskowego Hufca Pracy – Pani Renata Kopyść, Pani Stanisława Bętkowska oraz wychowawcy oddziałów. Po uroczystości odbyły się indywidualne spotkania uczniów z wychowawcami.
Życzymy w nowym roku szkolnym wielu sukcesów: uczniom efektów w nauce, nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej.