Kształcenie zawodowe

Pracodawcy:

- branża administracyjno-usługowa
- branża budowlana
- branża elektryczno-elektroniczna
- branża mechaniczna i górniczo-hutnicza
- branża turystyczno-gastronomiczna

Terminy turnusów dokształcania teoretycznego w roku szkolnym 2018/2019
Prawa i obowiązki pracowników młodocianych
Prawa i obowiązki pracodawcy
Kodeks Pracy
Egzaminy czeladnicze i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Oferty pracy

 

 

Zawody:

 

 

Blacharz samochodowy

 

Mechanik
pojazdów samochodowych

 

Elektromechanik
pojazdów samochodowych

 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

 

Betoniarz - zbrojarz

 

 

Dekarz

 

 

Stolarz

 

 

Piekarz

 

 

Cukiernik

 

 

Przetwórca mięsa

 

 

Sprzedawca

 

 

Fotograf

 

 

Kucharz

 

 

Operator procesów introligatorskich

 

 

Tapicer

 

 

Obuwnik

 

 

Fryzjer

 

 

Lakiernik samochodowy

 

 

Elektryk