Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego w Lublinie

 

Regulamin rekrutacji w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia
im. Jana Kilińskiego w Lublinie
Podanie do Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia
   
   
Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym dla Dorosłych
   
Regulamin rekrutacji w Rzemieślniczym Technikum Wielozawodowym im. Jana Kilińskiego w Lublinie Podanie do Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego im. Jana Kilińskiego w Lublinie
   

 

 

Harmonogram rekrutacji w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie
na rok szkolny 2018/2019:

 

od 14.05 do 15.06.2018 r.
Rejestracja i wprowadzanie danych kandydatów w systemie, dokonanie preferencji wyboru szkół, składanie podań w szkole pierwszego wyboru.

 

od 14.05 do 5.07.2018 r.
Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi.

 

od 22.06 do 26.06.2018 r.
Dostarczenie przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

od 14.05 do 3.07.2018 r.
Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załączonymi dokumentami.

 

4.07.2018 r. o godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

od 4.07 do 6.07.2018 r. do godz. 14.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole, w której został przyjęty przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

 

9.07.2018 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

od 9.07 do 31.08.2018 r.
Rekrutacja uzupełniająca.

 

 

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. J. Kilińskiego w Lublinie na rok szkolny 2018/2019


Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe


oddział przedmioty rekrutacyjne języki obce nowożytne przedmioty rozszerzone
1at
kelner
technik usług fryzjerskich
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
1bt
technik logistyk
technik spedytor
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski i
geografia lub
j. angielski i
informatyka
1ct
technik informatyk
technik organizacji reklamy
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
informatyka


Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia


Proponowane zawody: betoniarz - zbrojarz, blacharz samochodowy, cukiernik,
dekarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, fotograf,
fryzjer, introligator, kucharz, kuśnierz, lakiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, obuwnik, piekarz,
sprzedawca, stolarz, tapicer, wędliniarz, złotnik-jubiler.klasa przedmioty rekrutacyjne języki obce nowożytne
1f
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1k
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1m
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1r
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1s
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1w
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki