Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego w Lublinie

 

Regulamin rekrutacji w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia
im. Jana Kilińskiego w Lublinie
Podanie do Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia
- kandydat, absolwent szkoły podstawowej
- kandydat, absolwent gimanzjum
   
   
Regulamin rekrutacji w Rzemieślniczym Technikum Wielozawodowym
im. Jana Kilińskiego w Lublinie
Podanie do Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego
im. Jana Kilińskiego w Lublinie:
- kandydat, absolwent szkoły podstawowej
- kandydat, absolwent gimanzjum