Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego w Lublinie
 
   
Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym Podanie do Liceum Ogólnokształcącego
   
Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
   
Regulamin rekrutacji w Rzemieślniczym Technikum Wielozawodowym Podanie do Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego
   

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
(Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia, Liceum Ogólnokształcącego, Rzemieślniczego Technikum Wielozawodowego)
 na rok szkolny  2017/2018:

 

od 15.05 do 14.06.2017r.
Rejestracja i wprowadzanie danych kandydatów w systemie, dokonanie  preferencji wyboru szkół, składanie podań w szkole pierwszego wyboru.

 

od 15.05 do 4.07. 2017r.
Wydawanie  przez szkołę skierowania  na badania lekarskie  kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej.

 

od 23.06 do 27.06. 2017r.
Dostarczenie  przez kandydatów do szkoły pierwszego wyboru  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

od 23.06 do 29.06.2017r.
Weryfikacja złożonych wniosków i dostarczonych świadectw oraz  zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

30.06. 2017r. o godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

od 30.06 do 6.07.2017r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole, w której został przyjęty przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

7.07.2017r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.

 

od 8.07 do 31.08.2017 r.
Rekrutacja uzupełniająca.

 

 

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. J. Kilińskiego w Lublinie na rok szkolny 2017/2018


Liceum Ogólnokształcące


klasa przedmioty rekrutacyjne języki obce nowożytne przedmioty rozszerzone
turystyczna j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
wiedza o społeczeństwie
humanistyczna j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. polski
historia
wiedza o społeczeństwie


Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe


klasa przedmioty rekrutacyjne języki obce nowożytne przedmioty rozszerzone
1at
kelner
technik usług fryzjerskich
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
1bt
technik logistyk
technik spedytor
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski i
geografia lub
j. angielski i
informatyka
1ct
technik informatyk
technik organizacji reklamy
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
informatyka


Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia


Proponowane zawody: betoniarz - zbrojarz, blacharz samochodowy, cukiernik,
dekarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, fotograf,
fryzjer, introligator, kucharz, kuśnierz, lakiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, obuwnik, piekarz,
sprzedawca, stolarz, tapicer, wędliniarz, złotnik-jubiler.klasa przedmioty rekrutacyjne języki obce nowożytne
1f
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1k
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1m
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1r
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1s
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
1w
(wielozawodowa)
j. polski
j. angielski lub
j. niemiecki
matematyka
informatyka
j. angielski
j. niemiecki