Społeczność szkolna

 

Dyrekcja:

Dyrektor – mgr Monika Burlewicz
Wicedyrektor - mgr Anna Gaczkowska

 

Nauczyciele:

język polski

mgr Monika Burlewicz
mgr Anna Gaczkowska
mgr Beata Zatorska - Słoboda

 

język angielski mgr Anetta Adamska
mgr Beata Zatorska - Słoboda
język niemiecki

mgr Katarzyna Majchrzyk - Warowna
mgr Dorota Styżej

 

historia / WOS mgr Beata Mendryk - Binięda
matematyka

mgr Katarzyna Roczeń
mgr Renata Jarosińska

 

fizyka mgr Katarzyna Roczeń
chemia

mgr Karina Nester
mgr Dorota Kamińska - urlop

 

geografia / edukacja dla bezpieczeństwa mgr Dorota Wrona
biologia

mgr Bożena Mitura

 

przedsiębiorczość mgr Renata Jarosińska
informatyka

mgr Teresa Terczyńska
mgr Piotr Wiśniewski
mgr Alicja Malon
mgr Monika Maruszak

 

wychowanie fizyczne mgr Patrycja Gil - Słowikowska
mgr Nina Szczygielska
mgr Marek Stachyra
religia

mgr Magdalena Dziwota
mgr Teresa Terczyńska

 

 

 

przedmioty zawodowe mgr Dorota Kamińska - urlop
mgr Agata Łoś
mgr Bożena Mitura
mgr Piotr Wiśniewski
mgr Teresa Pakuła
mgr Małgorzata Mech
mgr Łukasz Okoń
mgr Aneta Podlipniak

pedagog i psycholog

mgr Inga Borska
mgr Ewa Bujak

Baza teleadresowa

biblioteka mgr Anna Malik

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Kierownik szkolenia praktycznego Małgorzata Ruśniak
Kadry Joanna Reszka
Kancelaria Szkoły Anna Lewandowska
Księgowość Ewa Kozyrska - Chobotow
Lucyna Wolska
Pielęgniarka szkolna Magdalena Zgodzińska
Specjalista ds. BHP i P.poż / IOD Piotr Wiśniewski
Obsługa
Krystyna Jabłońska
Teresa Wójcik
Małgorzata Kowalczyk
Jacek Supryn