Społeczność szkolna

 

Dyrekcja:

Dyrektor – dr inż. Jerzy Wójcik
Wicedyrektor - mgr Monika Burlewicz
Wicedyrektor - mgr Anna Gaczkowska

 

Nauczyciele:

język polski

mgr Anna Gaczkowska
mgr Beata Zatorska - Słoboda

 

język angielski mgr Anetta Adamska
mgr Beata Zatorska - Słoboda
język niemiecki

mgr Katarzyna Majchrzyk - Warowna
mgr Dorota Styżej

 

historia / WOS mgr Beata Mendryk - Binięda
matematyka

mgr Katarzyna Roczeń
mgr Renata Jarosińska

 

fizyka mgr Katarzyna Roczeń
chemia

mgr Dorota Kamińska

 

geografia / edukacja dla bezpieczeństwa mgr Dorota Wrona
biologia

mgr Bożena Mitura

 

przedsiębiorczość mgr Renata Jarosińska
informatyka

mgr Teresa Terczyńska
mgr Piotr Wiśniewski
mgr Lech Daniel

 

wychowanie fizyczne mgr Patrycja Gil - Słowikowska
mgr Nina Szczygielska
mgr Marek Stachyra
mgr Bartosz Kurniawka
religia

mgr Magdalena Dziwota
mgr Teresa Terczyńska

 

 

 

przedmioty zawodowe mgr Dorota Kamińska
Grażyna Maziarz
mgr Bożena Mitura
inż. Kazimierz Rogala
mgr Piotr Wiśniewski

mgr Beata Drążek
mgr Jakub Rzeczkowski

pedagog i psycholog

mgr Inga Borska
mgr Ewa Bujak

Baza teleadresowa

biblioteka mgr Anna Malik

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Kierownik szkolenia praktycznego Małgorzata Ruśniak
Kierownik gospodarczy Jadwiga Żmuda
Kadry Joanna Reszka
Sekretariat Anna Lewandowska
Joanna Reszka
Księgowość Ewa Kozyrska - Chobotow
Lucyna Wolska
Pielęgniarka szkolna Magdalena Zgodzińska
Specjalista ds. BHP Piotr Wiśniewski
Obsługa
Krystyna Jabłońska
Karol Jaworowski
Teresa Wójcik