Rada Rodziców

Podczas Zebrania Rady Rodziców w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w dniu 27.09.2016r. dokonano wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

Przewodniczący: Pani Beata Butor 3K

Wiceprzewodniczący: Pani Monika Gromek 2M

Sekretarz: Pan Krzysztof Kochaniec 2S

Komiska Rewizyjna:

Pani Małgorzata Frączek

Pani Ewa Kłysiak