Rada Rodziców

Podczas Zebrania Rady Rodziców w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości dokonano wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

Przewodniczący: Pani Monika Gromek

Wiceprzewodniczący: Pan Krzysztof Kochaniec

Sekretarz: Pani Monika Gromek

Komiska Rewizyjna:

Pani Ewa Chylińska

Pani Aneta Stefaniak